• RSS

10 June 2011

Rejab Bulan Persediaan

"Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi (hukum) Allah ialah dua belas bulan, (yang telah ditetapkan) Dalam Kitab Allah semasa ia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan Yang dihormati. ketetapan Yang demikian itu ialah ugama Yang betul lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu Dalam bulan-bulan Yang dihormati itu (dengan melanggar laranganNya); dan perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya; dan ketahuilah Sesungguhnya Allah beserta orang-orang Yang bertaqwa."                                                                                                                       (At-Taubah:36)

Empat bulan yang dihormati sebagaimana disebutkan di dalam ayat tersebut ialah Zulkaedah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. Inilah yang telah disepakati oleh para mufassirin. Penghormatan terhadap bulan Rejab adalah bersempena penghormatan yang telah diberikan kepadanya semenjak zaman jahiliah lagi dimana mereka mengharamkan peperangan di dalam bulan tersebut. Inilah suatu pengiktirafan oleh Allah s.w.t. terhadap bulan Rejab di samping bulan-bulan haram yang lain.


Peristiwa penting dalam bulan Rejab
Sejarah Islam telah mencatatkan beberapa peristiwa penting telah berlaku di dalam bulan Rejab, di antaranya ialah ;


Pertama : Peristiwa isra' Mikraj yang berlaku pada 27 Rejab mengikut pendapat sebahagian besar ulama' Islam. Ia adalah peristiwa di mana Rasulullah s.a.w. telah dijalankan dari Mekah ke Baitul Maqdis dan kemudiannya diangkat ke langit untuk bertemu Allah s.w.t. Di sinilah bermulanya kefardhuan solat lima waktu kepada umat Muhammad s.a.w.


 Kedua : Peristiwa hijrah yang pertama ke negeri Habsyah oleh beberapa orang sahabat Rasululullah s.a.w. termasuk termasuk saidina Usman bin Affan r.a. dan isterinya Ruqaiyah binti Rasulullah s.a.w. Penghijrahan ini bertujuan menyelamatkan akidah di samping keselamatan diri ekoran tekanan dan ancaman hebat oleh puak musyrikin Mekah ketika itu.


 Ketiga : Peristiwa perang Tabuk yang berlaku pada tahun kesembilan Hijrah. Ia adalah peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah s.a.w. sendiri untuk menentang tentera Rom yang ingin mengembangkan pengaruhnya ke semenanjung Tanah Arab ketika itu. Walaubagaimanapun akhirnya tentera Rom membatalkan hasrat mereka kerana merasa gentar dan takut dengan kehebatan dan kekentalan jiwa tentera Islam.
Selain daripada itu, terdapat juga peristiwa penting lain yang berlaku di dalam bulan yang mulia ini seperti penaklukan semula kota Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayubi dari kekuasaan tentera Salib pada 27 Rejab 583 hijrah. Imam As-Syafie yang menjadi ikutan mazhab umat Islam di tanahair kita juga dilahirkan di dalam bulan Rejab tahun 150 hijrah bersamaan 767 masehi.


Salah faham bulan Rejab
Orang-orang Arab zaman Jahiliyah mengagung-agungkan bulan Rejab ini dan mereka menamakannya bulan Al-Ashamm, bulan yang pekak, kerana bulan ini tiada kedengaran jeritan, tangisan, pertempuran dan bunyi senjata bertarung dalam peperangan kerana bulan Rejab adalah bulan damai, bulan diharamkan peperangan.
Setelah kedatangan Islam sisa-sisa Jahiliyah itu (mengagung-agungkan bulan Rejab) masih lagi berkekalan apalagi kerana Israk Mikraj Rasulullah saw berlaku pada bulan ini. Para bid’ah lalu mengambil kesempatan ini untuk membuat hadith-hadith palsu yang menyatakan keutamaan-keutamaan bulan ini dan kemudian lahirlah beberapa jenis ibadat yang tidak disunnahkan oleh Rasulullah saw dan tidak pula dilakukan oleh para sahabat dan golongan Salaf.

Al-Hafiz Ibnu hajar Al-‘Asqalani berkata:
“tidak ada hadith sahih yang dapat dijadikan hujah mengenai keutamaan bulan Rejab, mengenai puasanya, mengenai hari yang khusus untuk berpuasa dan tidak ada malam khusus untuk bersolat padanya”

Asy-Syaukani menukilkan pendapat Ali bin Ibrahim Al-Aththar yang berkata dalam sebuah risalahnya: Bahawa apa yang diriwayatkan orang mengenai keutamaan puasa Rejab semuanya maudhu’ belaka, dan dha’if.

Sebahagian ulama menyatakan kelebihan-kelebihan amalan zikir, solat dan puasa pada bilangan hari tertentu dalam bulan Rejab adalah berlawanan dengan Syara’ dari beberapa segi.

Antaranya ialah:
1.      mengkhususkan malam Jumaat dengan qiamulail dilarang oleh Hadith Shahih
2.      menyebutkan pahalanya yang berlebih-lebihan untuk menggalakkan orang-orang supaya memberikan perhatian kepadanya, terutamanya bagi orang-orang yang cuai menunaikan solat fardhu, menggalakkan mereka untuk mencuaikan pelaksanaan solat-solat fardhu.


Tingkatkan amalan di bulan Rejab sebelum sampai bulan Ramadhan
Terdapat pelbagai perselisihan pendapat mengenai amalan dan ganjaran untuk bulan Rejab ini. Namun, sebagai umat Islam kita boleh melakukan amalan-amalan sunat seperti yang dilakukan ketika di dalam bulan-bulan lain sebagai persediaan kepada rohani dan fizikal untuk menghadapi Ramadhan Al-Mubarak kelak.
Antaranya ialah:

1.      Berpuasa sunat Isnin dan Khamis. Amalan berpuasa sunat adalah merupakan suatu galakan daripada Allah s.w.t. kepada umat Muhammad s.a.w. sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis qudsi riwayat Imam Bukhari ;


Maksudnya ;
Sabda Rasulullah s.a.w. " Allah s.w.t. telah berfirman bahawa puasa itu adalah untukNya maka Allah lah yang akan membalasnya."

2.                          Memperbanyakkan sedekah terutamanya kepada golongan fakir miskin. Ini                              berdasarkan hadis Nabi s.a.w. yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hazam ;


Maksudnya :
" Tangan yang di atas ( pemberi ) lebih baik dari tangan yang di bawah ( penerima )"

3.      Memperbanyakkan zikrullah dengan cara berwirid, bertahmid, bertasbih  dan sebagainya. Firman Allah s.w.t. yang  bermaksud " Hanya dengan mengingati Allah akan menjadi tenang dan tenteram hati manusia."


4.       Membaca Salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam

Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam : Antara mafhumnya:” Barangsiapa yang membaca salawat untuk Ku satu kali, Allah bersalawat kepadanya sepuluh kali, dan barangsiapa bersalawat sepuluh kali kepada ku, Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak seratus kali.  Dan barang siapa yang bersalawat kepada Ku seratus kali, maka Allah menulis di antara kedua-dua matanya kebebasan dari nifak dan kebebasan dari neraka.  Pada hari kiamat orang itu akan ditempatkan bersama orang-orang yang mati syahid”. [Riwayat At-tabrani

5.     Bertaubat.
Firman Allah Subhanahu Wataala dalam surah At-Tahrim ayat 8:

8. Wahai orang-orang Yang beriman! bertaubatlah kamu kepada Allah Dengan " taubat Nasuha", Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke Dalam syurga Yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, pada hari Allah tidak akan menghinakan Nabi dan orang-orang Yang beriman bersama-sama dengannya; cahaya (iman dan amal soleh) mereka, bergerak cepat di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka (semasa mereka berjalan); mereka berkata (ketika orang-orang munafik meraba-raba Dalam gelap-gelita): "Wahai Tuhan kami! sempurnakanlah bagi Kami cahaya kami, dan Limpahkanlah keampunan kepada kami; Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu".

6.     Berdoa.

Apa yang kita harapkan agar amalan-amalan di dalam bulan Rejab ini dilakukan dengan penuh keikhlasan dan akan menjadi pemangkin untuk mereka yang benar-benar dahagakan kebesaran dan keagungan Allah s.w.t.
Firman Allah s.w.t.

Maksudnya ;
Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya (dalam surat amalnya)! Dan sesiapa berbuat kejahatan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya (dalam surat amalnya)!(Zalzalah: 7-8)


sumber:laman blog rasmi Persatuan Mahasiswa Islam UTM0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...