• RSS

07 January 2012

Sejarah dan Falsafah Matematik

Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi Maha Penyayang..

Selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad saw..

Dalam semester ini, ada satu subjek istimewa yang wajib saya ambil . Sejarah dan Falsafah Matematik SSH 3043. Subjek ini tidak mempunyai peperiksaan akhir seperti yang lain. Markah hanya diambil daripada quiz dan bengkel .

Waktu kuliah yang dijadualkan setiap hari selasa pada jam 8 malam dan berakhir jam 11 malam sedikit mencabar bagi pelajarnya yang lebih 40 orang ini. Seriously mencabar?  mencabar juga sebab kena layan sejarah di waktu malam.

Istimewanya subjek ini bukanlah kerana tiada final. Tapi hakikatnya subjek ini telah mengharmonikan subjek-subjek sains dan matematik yang telah kami belajar pada semester-semester yang sebelumnya. Sebelum ini, kami telah disumbatkan dengan pelbagai teori. Ada yang perlu diaplikasi dalam pengiraan dan ada juga yang perlu dihafal sahaja tanpa sempat untuk difahami dek kerana demi mengejar skor dalam exam. Maksud harmoni disini adalah seimbang. Subjek ini menyuntik nilai kepentingan ilmu sains dan matematik dalam kehidupan seharian kita. Salah satu faktor mengapa subjek ini diambil sebelum kami ke Latihan Mengajar adalah kerana guru-guru perlu menyebarkan dan memasukkan unsur sejarah dalam mata pelajaran yang kami ajari nanti khususnya dalam sains dan matematik. Unsur sejarah ini sangat penting bagi memberitahu kepada anak-anak murid nanti bagaimana sesuatu teori itu ditemui oleh para ilmuwan di setiap zaman.

Sistem pernomboran yang berubah daripada simbol dan perlambangan kepada nombor, operasi tolak, tambah, darab dan bahagi yang berbeza-beza semenjak Tamadun Babilon seterusnya Mesir, Yunani, Islam, Hindu, China dan akhir sekali Tamadun barat. Kesemuanya mempunyai sumbangan masing-masing yang perlu kita perlu hargai. Ujar Dr Mohini selaku pensyarah kami. Betapa sukarnya mereka mempertahankan buku-buku yang dicampak ke laut dek kerana hasad dengki sesebuah tamadun terhadap tamadun yang lain juga kisah Socrates ahli falsafah dunia yang dihukum minum racun kerana beliau berkeras mengatakan Tuhan pencipta sekalian makhluk ini ada satu. Dikisahkan, ketika itu ramai antara pengikut dan anak muridnya seperti Plato berusaha untuk memberi rasuah kepada para hakim demi menukar hukuman yang diberikan kepada Socrates namun ditolak keras oleh Socrates katanya hidup bukan jadi barang berharga buatnya. Yang penting adalah  mengajar prinsip yang benar yang mesti ditegakkan. Socrates juga mengagungkan nilai kejujuran dalam kehidupan.

Hayati video pendek ini.


Pentingnya ilmu hingga Allah menurunkan ini sebagai wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah saw.
  
 “ Bacalah (Wahai Muhammad) Dengan nama Tuhanmu Yang menciptakan (sekalian makhluk)” Al’alaq :1
Ilmu dan beriman kepada Allah itu adalah kunci kekuatan kepada umat terdahulu untuk terus mempertahankan Rasulullah saw dan membantu baginda untuk terus menyebarkan ilmu Islam di seluruh dunia. Dengan ilmu ini juga nilai kesamarataan sesama manusia tanpa mengira warna kulit disemai lantas perasaan cinta dan kasih saying sesame muslim itu tersemai.

$yJ¯RÎ) tbqãZÏB÷sßJø9$# ×ouq÷zÎ) (#qßsÎ=ô¹r'sù tû÷üt/ ö/ä3÷ƒuqyzr& 4 (#qà)¨?$#ur ©!$# ÷/ä3ª=yès9 tbqçHxqöè? ÇÊÉÈ 

 10. Sebenarnya orang-orang Yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu (yang 
bertelingkah) itu; dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat (Al-Hujurat: 10)


   $pkšr'¯»tƒ â¨$¨Z9$# $¯RÎ) /ä3»oYø)n=yz `ÏiB 9x.sŒ 4Ós\Ré&ur öNä3»oYù=yèy_ur $\/qãèä© Ÿ@ͬ!$t7s%ur (#þqèùu$yètGÏ9 4 ¨bÎ) ö/ä3tBtò2r& yYÏã «!$# öNä39s)ø?r& 4 ¨bÎ) ©!$# îLìÎ=tã ׎Î7yz ÇÊÌÈ  

13. Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu Dengan Yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang Yang lebih taqwanya di antara kamu, (bukan Yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha mendalam pengetahuannya (akan keadaan dan amalan kamu).

Dan daripada ilmu yang Al-Quran ajarkan ini, ia terus menjadi inspirasi. Ilmu mengenai Tuhan, ilmu mengenai manusia, ilmu mengenai dunia. Mer.eka tidak meniru tetapi mereka mencipta dan memberi sumbangan untuk manusia dan menghasilkan revolusi dalam sains.

Lebih 1000 tahun dahulu..
Ibn Haitham menghasilkan kamera yang berasal daripada qamrah dalam bahasa arabnya. Al-Khawarizmi menemui nombor ‘0’, seterusnya menghasilkan algebra dan algorithm. Al-Jazari ‘bapa robot’. Mencipta crank & piston. Ibnu Sina bapa perubatan moden. Bukunya Qanun Fi Tib digunakan di Universiti Eropah lebih 500 tahun lamanya. Lelaki pertama yang menemui cara untuk menceritakan sistem kitaran pulmonary. Ibnu Nafis pula dalam astronomi. Mencintai langit ciptaan Allah. Astrolab. Al Battani dicemburui Copernicus. Al-Idrisi mencipta replika bumi bagi menerangkan bumi adalah bulat. Ibn Battuta. Putera pengembara. Mengembara sejauh 117,000km selama 30 tahun. sendirian. Sampai ke Sumatera. Zheng he pula daripada China. Dia Muslim. Jeneral terulung. Membawa 300 kapal dan 30 000 tentera di lautan. Seperti Bandar bergerak. Arkitek kita, Sinan. Membina 477 bangunan. Masjid Sulaiman di Turki. Seni dan arkitek dalam binaan adalah tulisan khat geometri indah yang diinspirasikan oleh gambaran syurga dalam Al-Quran 

.
y7ù=Ï? ×p¨Bé& ôs% ôMn=yz ( $ygs9 $tB ôMt6|¡x. Nä3s9ur $¨B öNçFö;|¡x. ( Ÿwur tbqè=t«ó¡è? $£Jtã (#qçR%x. tbqè=uK÷ètƒ ÇÊÌÍÈ  

134. Mereka itu adalah satu umat Yang telah lalu sejarahnya; bagi mereka (balasan) apa Yang mereka telah usahakan, dan bagi kamu pula (balasan) apa Yang kamu usahakan; dan kamu tidak akan ditanya (atau dipertanggungjawabkan) tentang apa Yang telah mereka lakukan. (al-baqarah: 134)


ßxÎm7|¡çur ßô㧍9$# ¾ÍnÏôJpt¿2 èps3Í´¯»n=yJø9$#ur ô`ÏB ¾ÏmÏGxÿÅz ã@Åöãƒur t,Ïãºuq¢Á9$# Ü=ŠÅÁãŠsù $pkÍ5 `tB âä!$t±o öNèdur šcqä9Ï»pgä Îû «!$# uqèdur ߃Ïx© ÉA$ysÎRùQ$# ÇÊÌÈ  

13. Dan Dia lah juga Yang guruh dan malaikat bertasbih memujiNya, kerana takut kepadaNya. dan Dia lah juga Yang menghantarkan petir, lalu ia mengenakan Dengan panahannya kepada sesiapa Yang dikehendakiNya dan mereka Yang ingkar itu membantah (serta mendustakan Rasul) mengenai perkara Yang berhubung Dengan Allah (dan kuat kuasaNya) padahal ia amat keras azab seksaNya. (Ar-Ra’du : 13)

Kata-kata seorang sahabat kepada saya, “Sesungguhnya setiap ilmu itu akan kekal diingatan dan di dada penuntutnya jika mereka benar-benar faham akan kepentingan ilmu tersebut” dengan ilmu menjadikan manusia semakin berfikir ke hadapan. Bukan dengan menjawab soalan peperiksaan sahaja lalu terdiam kaku tidak mampu melihat ke mana ilmu itu pergi. Kita semua adalah DUTA untuk umat Islam. Banggalah dengan ilmu yang anda semua pelajari dan ajarkanlah ia kepada manusia sejagat. Sebarkan dan ‘izzahkan Islam di tempat anda semua berpijak. Insya Allah.. semoga anda semua tidak pernah malu untuk mengatakan 
I am Muslim!

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...